Ev Ziyaretleri-Okul Görüşmeleri

Çocuğun ve ailenin yaşadığı ortamı ve olanaklarını görmek, öğrencinin ev içerisindeki tutumunu gözlemlemek ve aileyi daha iyi tanımak programa dâhil ederek, ekibin bir parçası olduğunu hissettirmek amacıyla ev ziyareti yapılır.

Ev Ziyaretleri kurum yönetimi, ekip – eğitimci veya ailenin talebi üzerine gerçekleştirilir. Planlanan zamanda randevulu olarak; çocuğun eğitimini yürüten uzman ve özel eğitim iyileştirme uygulamaları program koordinatörlüğünden bir uzman ziyareti gerçekleştirir. Ailenin onayı alınarak ziyaret fotoğraf ve kamera ile kayda alınır.

Çocuk ve aile doğal ev ortamında gözlemlenir. Ziyaret programı çerçevesinde; fiziksel düzenlemeye, aile çocuk ilişkilerinde destek sağlamaya yönelik olarak gerekli yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verilir, gerekli hallerde eğitimsel uygulama yapılarak, model olunur. Ziyarete yönelik amaç, süreç, sonuç, öneri ve düzenlemeler ekip ve yönetimce paylaşılır ve değerlendirilir.

Kurumumuzda kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin, okul ve sınıf yaşantıları ile eğitimsel ve gelişimsel amaçlı okul (yönetim, rehberlik servisi, sınıf öğretmeni) aile ve kurum arasındaki ilişki, iletişim ve işbirliğinin gereği olarak ziyaretleri yapılır.

            Kurumumuzda bu konuda tam zamanlı kaynaştırma eğitimi okul öncesi dönemden başlayarak, tüm eğitim dönemlerini kapsar.

            Her öğrencinin kaynaştırma eğitimine devam ettiği okulla ilgili, kurum tarafından düzenlenmiş ve aile tarafından bilgileri doğrulanmış okul bilgi formu vardır.

           

Okul Görüşmeleri

Okul ziyareti çocuğun özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ile kaynaştırma eğitiminin içerik, süreç, amaç ve yöntemleri açısından örtüşmesini sağlamak, eğitimde akıcı bir bütünlük, tutum ve yaklaşım oluşturmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilir. Okul ziyaretlerinde kurum tarafından düzenlenmiş olan görüşme formu kullanılır. Yönetim, ekip ve aile görüşme süreç, sonuç ve faydaları konusunda bilgilendirilir. Önerilen yaklaşımlar ve tutumlar görüşme formuna kaydedilir.

            Okullun yönetim, öğretmen, program ve rehberlik servisi hazır oluşluk, kabul ve yeterlilik düzey ve olgunluklarına veya öğrencinin engelinin türü, derecesi, özbakım becerileri ve sosyal uyumu, davranış problemleri, gelişimsel kısıtlılığı gibi nedenlerle ekip – aile ve yönetim tarafından, durum değerlendirmelerde öğrencinin yüksek gelişimsel çıkarlar ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, ailelerle birlikte kaynaştırma eğitimine hazır bulunuşluk değerlendirmesi yapılır. Bu konudaki yetki Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) aittir. Aile bilgilendirilerek, Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) yönlendirilir. Kurumun ve kaynaştırma öğrencisinin olduğu okulların yazılı – resmi talepleri üzerine yönetim ve ekipçe değerlendirerek, özel eğitim ve kaynaştırma seminerleri düzenlemektedir.