AİLE TEPKİLERİNİN EVRELERİ

Ailelerin gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklarını kabullenmelerinde geçirdikleri süreçte verdikleri tepkiler üç evreden oluşmaktadır. Birinci evre; şok, reddetme, depresyon, ikinci evre; karmaşa, su [...]

DİL GELİŞİMİ

Özel gereksinimli çocuklarımızın, en önemli yetersizliklerinin başında; kendini ifade etmede güçlük çekmeleri ve başkalarıyla iletişim kurmada zorluk yaşamaları gelmektedir. Ailelerimiz, ço [...]

ERKEN TANI

Erken Müdahale, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek  etmenlerin belirlenmesi, önlenmesi ve erken tanısı amacıyla özellikle gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve bu çocukların ailelerine [...]