Otizmle Yaşamak

Otizm,yaygın gelişimsel bozukluklar kategorisinde yer alan ömür boyu süren bir bozukluktur. Yaygın gelişimsel bozukluklar erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun [...]

Medyanın Topluma Etkileri

Medya nedir?

Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların [...]

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji toplumsal, politik ve ekonomik olayların mikro ve makro düzeylerde incelenmesini sağlayan, bu incelemeler sonucu olayların yansımaları hakkında bazı veriler sağlayan bir bilim dalıdır. Sosyoloji Bö [...]

Otizmde Yeni Bir Yöntem STİP

Bu program otizmli bireyler için geliştirilmiş ve sembollere dayalı bir çerçevede verilmiştir. Program obje sürekliliği ve temel beceri kapsamında olan gerçek eşleme ile başlar. [...]