Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji toplumsal, politik ve ekonomik olayların mikro ve makro düzeylerde incelenmesini sağlayan, bu incelemeler sonucu olayların yansımaları hakkında bazı veriler sağlayan bir bilim dalıdır. Sosyoloji Bölümü ilgili üniversitelerde 4 yıllık süreyle eğitim vermektedir. Çok geniş bir yelpazeye sahip olan ders programı istatistik, tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji gibi diğer bilimlerle de ortak çalışma alanına sahiptir. Kısaca Sosyoloji eğitimi alan bir birey toplumsal birçok olguyu içeren diğer bilim dallarının da eğitimini almış olacaktır.

Sosyoloji bölümü hem teorik açıdan hem de pratik açıdan öğrencilere birçok bilgi sunmaktadır. Öğrenciler büyük düşünürlerin teorilerinden yola çıkarak toplumu gözlemleyerek yeni kavramlar ve kuramlar oluştururlar. Bunun yanında araştırma teknikleri (anket, derinlemesine görüşmeler, gözlem, vaka incelemesi) öğrenerek pratik alanda uygulama avantajı bulurlar. Öğrenciler hem niteliksel hem de niceliksel araştırma tekniklerini öğrenirler bu da öğrencilere yüksek lisans tezi hazırlarken büyük avantaj sağlar. Çünkü Sosyoloji’nin bitirme projeleri birer tez gibi hazırlatılır. Öğrenciler hem akademik dilde yazı yazmayı hem de teorileri araştırdıkları konu ile bağdaştırmayı öğrenirler.

Günümüzün en gözde bölümlerinden olan Sosyoloji’nin iş alanı oldukça geniştir. Akademik kariyer planlayan öğrenciler ister Sosyoloji yüksek lisans yaparak yollarına devam ederler isterlerse de farklı alanlara yönelebilirler. İş hayatında kariyer planlaması yapanlar ise birçok şirketin İnsan Kaynakları departmanlarında kendilerine iş edinebilirler. Bunun yanında devlet sektöründe de Sosyal Bilimler Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına atılabilirler. Ayrıca medya çalışmalarında, reklamcılık sektöründe veya alan araştırmaları sektöründe çalışabilirler. Görüldüğü üzere Sosyoloji bölümü okuyan öğrencilerin iş bulma alanı oldukça geniştir.

Sosyoloji Bölümü Sosyoloji toplumsal, politik ve ekonomik olayların mikro ve makro düzeylerde incelenmesini sağlayan, bu incelemeler sonucu olayların yansımaları hakkında bazı veriler sağlayan bir bilim dalıdır. Sosyoloji Bölümü ilgili üniversitelerde 4 yıllık süreyle eğitim vermektedir. Çok geniş bir yelpazeye sahip olan ders programı istatistik, tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji gibi diğer bilimlerle de ortak çalışma alanına sahiptir. Kısaca Sosyoloji eğitimi alan bir birey toplumsal birçok olguyu içeren diğer bilim dallarının da eğitimini almış olacaktır.

Sosyoloji bölümü hem teorik açıdan hem de pratik açıdan öğrencilere birçok bilgi sunmaktadır. Öğrenciler büyük düşünürlerin teorilerinden yola çıkarak toplumu gözlemleyerek yeni kavramlar ve kuramlar oluştururlar. Bunun yanında araştırma teknikleri (anket, derinlemesine görüşmeler, gözlem, vaka incelemesi) öğrenerek pratik alanda uygulama avantajı bulurlar. Öğrenciler hem niteliksel hem de niceliksel araştırma tekniklerini öğrenirler bu da öğrencilere yüksek lisans tezi hazırlarken büyük avantaj sağlar. Çünkü Sosyoloji’nin bitirme projeleri birer tez gibi hazırlatılır. Öğrenciler hem akademik dilde yazı yazmayı hem de teorileri araştırdıkları konu ile bağdaştırmayı öğrenirler.

Günümüzün en gözde bölümlerinden olan Sosyoloji’nin iş alanı oldukça geniştir. Akademik kariyer planlayan öğrenciler ister Sosyoloji yüksek lisans yaparak yollarına devam ederler isterlerse de farklı alanlara yönelebilirler. İş hayatında kariyer planlaması yapanlar ise birçok şirketin İnsan Kaynakları departmanlarında kendilerine iş edinebilirler. Bunun yanında devlet sektöründe de Sosyal Bilimler Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına atılabilirler. Ayrıca medya çalışmalarında, reklamcılık sektöründe veya alan araştırmaları sektöründe çalışabilirler. Görüldüğü üzere Sosyoloji bölümü okuyan öğrencilerin iş bulma alanı oldukça geniştir.