DÜNYADA KULLANILAN YÖNTEM GÜMÜŞ İLGİ FARKIYLA HİZMETİNİZDE

TOMATİS TÖNTEMİ

DİNLEME PROGRAMI - İŞİTSEL TERAPİ

 • Bir kişi iyi duyabilir ancak iyi dinleyemeyebilirler.

Ses mesajı doğru duyulabilir ancak duygusal bir çerçevede zayıf çözümlenebilir.

Beyin bariyerler yaratarak kendini korur ve böylelikle çeşitli rahatsızlıklılar gelişme gösterebilir.

Biz buna “dinlemenin bozulması” adını veriyoruz

 • TOMATİS Metodu beyni uyarır

Özel tasarlanmış beyni uyaran ve ilerlemeye dönük duyusal mesajı etkin bir biçimde çözümlemesi için beyne yardımcı olan tekrar biçimindeki dinleme seansları alabilirsiniz.

Biz buna”Kulağın dinlemeyi öğrenmesi” adını veriyoruz.

 • İyi frekanslı bir dinleme hayatınızı değiştirebilir.

Kulağınız sadece dinlemek için değildir.

Ayrıca beyninizi uyarır ve dengenizi oluşturur.

İyi frekanslı dinleme bu sebeple kişisel gelişimin teşvikinde olmazsa olmaz bir unsurdur.

DİNLEME OTURUMUNUN TAKİBİ - FARKLI AŞAMALAR

 1. Ön Mülakat

Ön Mülakat

Kendi problematiğinize spesifik olarak adapte edilmiş psiko pedagojik bir değerlendirmenin ardında özel olarak yaşadığınız zorluk veya bozuklukla ilgilenmekte uzman bir profesyonel ile mülakat yapılır (“bizimle iletişime geçin” bölümündeki profesyonellerin profillerine bakınız).

Kalifiye profesyoneller ayrıca TLTS olarak bilinen bir cihazla dinleme testi uygulayabilir. Bu test dinleme potansiyelinizi ve olası her türlü fonksiyon bozukluklarınızı teşhis etmemizde yardımcı olur.

 1. Dinleme seansları (pasif safha)

Dinleme seansları (pasif safha)

Özel olarak tasarlanmış cihazın kullanımı ile profesyonel tarafından seçilmiş bir programı dinlersiniz. Bu programları merkezlerimizden birinde veya TALSKUP cihazı sayesinde evinizin rahatlığında dinleyebilirsiniz. Programlar kulağınızı ve beyninizi uyardığında seanslar belli bir süre boyunca eşit olarak bölüşmüş aralıklılarla (“entegrasyon” adını verdiğimiz”) tekrar edilmelidir. Bu sayede ilerleme uzun ömürlü ve hatta kalıcı olacaktır

Seansların sayısı ve uzunluğu problamitiğinize bağlı olarak değişir. Seanslar genel olarak iki periyoddan oluşmak üzere her biri 13 günden iki saattir.

 1. Dinleme Seansları (aktif safha)

Dinleme Seansları (aktif safha)

Bu seanslar süreç boyunca sesinizin anında değiştirildiği ve TOMATİS etkisini spesifik parametrelerine tekrar iletildiği yüksek sesle okuma veya sözlü tekrarı içerebilir. Doğrudan ve gerçek zamanlı olarak sesinizin düzeltildiğini ve sonucunda sesinizin istem dışı modifiye edildiğini duyarsınız. Bu egzersiz sistematik değildir ancak mülkün olduğunda başlangıç pasif dinleme programının ardından mümkün olduğunda kesinlikle tavsiye edilir ve önerilir.

 1. Çıkış Değerlendirmesi

Çıkış Değerlendirmesi

Dinleme seansları bittikten sonra bir çıkış derlendirmesi tarafınıza verilir. Bu bize gelişiminizi ölçme ve daha fazla seans almanıza ihtiyacınız olup olmadığına karar vermemizi sağlar. TOMATİS Yöntemi ile elde edilen sonuçlar uzun ömürlü, hatta kalıcı olmakla birlikte bunu takip eden süreçte başlangıç kursunun ötesinde seansları uzatmaya gerek olmamaktadır (buna rağmen bazen, belli problematikler için programın uzatılması tavsiye edilebilir).

 

UYGULAMA ALANI

1.ÖĞRENME ZORLUKLARI VE DİL BOZUKLUKLARI

Öğrenme Zorlukları ve Dil Bozuklukları

Öğrenme zorluklarının geniş bir yelpazesi olmakla birlikte birçok çocuk (4 ve%6 arası) bunu yaşamaktadır. Bunlar zeka eksikliğine bağlı olarak veya istenmeyen sosyo ekonomik koşullar veya psiko etkin problemden kaynaklı değildir.
Bu zorlukların nörobiyolojik kökeni olup Beynin belli alanlarının prenatal periyod süresince düzgün gelişmemesinden kaynaklanır.
Bu zorluklar disleksi (okumayla alakalı) disortografi (seslerin yazılı harflerle bağlantısını kurma) ve Dispkasi (öğrenilmiş mimiklerin kullanımı ve koordinasyonu) içerir.
Ayrıca bu zorlukların arasında disfazi (konuşulan dil için) ve diskalkuli (matematik fonksiyonları ve rakamlara ilişkin) vardır.

TOMATİS Metodu seslerin deşifre edilmesi ve çözümlenmesinde ve ayrıca motor, denge ve koordinasyonda yer alan nöral devrelerin plastizitesi üzerinden faaliyet gösterir. TOMATİS Metodu tıpkı bunun gibi, öğrenme zorluklarını ve dil bozuklukları ile başa çıkmaları ve yönetebilmeleri için telafi edici stratejiler geliştirmede çocuklara yardımcı olabilir.

2.DİKKAT BOZUKLUKLARI

Dikkat Bozuklukları

 

Dikkat dışsal bir olay veya düşüncenin seçilmesi ve farkındalığı devam ettirme kapasitesidir. Genel uyanıklık haline ve tetikte olmaya yanıt verir. Bu sayede sinir sisteminin akla gelen her biçimdeki bilgiyi almasına olanak tanır. Dikkat bozuklukları çocukları ve yapılacak işe uzun süreler yeterli olarak odaklanamayan yetişkinleri etkiler. Yapılacak iş minimum bir entelektüel efor gerektirse de veya tanıdık bir karaktere sahip olsa bile bu durum kendini gösterir (revize etme veya tekrar kopyalama gibi) Dikkatin spesifik bir şekli kişinin dikkatini birkaç kaynağa veya bilgiye veya yapılacak görevlere bölme kapasitesidir. Dikkatsel biçimlendirmedeki eksiklik bilişsel anlamda oldukça maliyetli olmakla kalmayıp aynı zamanda bir zorluk kaynağı ve çocuğun okul ortamında büyük ölçüde zorlanması demektir.

Serebral uyarımın genel eyleminin ötesinde (örn; kortik şarj) TOMAİS Yönteminin ayrıca seçici dikkat üzerinde olumlu etkisi vardır. Etki bazında Tomatis prosedürü uyanık ve dikkati açık kalması için beyni sürekli olarak şaşırtmak üzere tasarlanmış algısal ses kontrastını meydana getiren elektronik kapılama üzerine kuruludur. Hedef beynin değişiklikleri saptamasında otomatik mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olmaktır ki bu da sonrasında seçici dikkati destekleyecektir.

3.EFEKTİF VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

Efektif ve Duygusal Bozukluklar

Vücudun kendini tamir etmesinde egzersizin önemini anlamak her ne kadar kolay olsa da egzersizin aynı zamanda beynimiz için önemli olduğunu her zaman anlayamıyoruz. Duyusal mesajlarla uyarılmış bir beyin bize hem enerji verir hem de bizi rahatlatır. Kulak duyusal mesajların insan bedeninde iletiminde ana kanal olduğundan bütün insani fonksiyonlar için kilit rol oynamaktadır.
Bu uyarım beyin engelleme veya koruma mekanizmasını tetiklediğinde duygusal bir şok gibi izole edilmiş travmatik bir olayı takiben meydana gelebilir ve bozulabilir. Beyin ayrıca dış çevre saldırgan olarak algılandığında ileriye dönük olarak kendini koruma eğilimindedir. Kendi rutinlerini tekrardan düzenlemeye çalışan, sorumluluk düzeyini, tanıdık göndermeleri ve sosyal baskıyı yeniden düzenleme ile karşı karşıya olan kişiler için doğru olabilir.

TOMATİS Metodu işitsel sistemin bağlantılı olduğu beynin orta kısmındaki limbik sistem üzerinde hareket eder. Diğer şeylerin yanında beynin bu kısmı duygu, hafıza ve öğrenme mekanizmalarından sorumludur. Dahası Orta Kulakta koklea olarak bilinen organ kortik şarj görevini görür. Limbik sisteme ve prefrontal korteks üzerinde hareket ederek TOMATİS Yöntemi depresyon ve anksiyete ile bağlantılı duygusal bozuklukların düzenlenmesine müdahale eder. Ve ayrıca stresin düzenlenmesi üzerinde etkili bir biçimde hareket eder.

 

4.İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

İletişim Bozuklukları

Derine yerleşmiş dinleme bozulması dinleme isteğinin kaybolmasına dahi neden olarak bu zorluğu yaşayan kişi ya güven eksikliğinden ya da basitçe iletişim kurmaktan “pes ederek” bunun sonucunda iletişim kurma isteğinin azaldığını görebilir. Bu durum etkili iletişim zorlukları ile sonuçlanır.
İyi frekanslı dinlemenin iyi işitme ile sonuçlanacağının bir garantisi olmadığını hatırlatalım. Dinleme iletişim kurmaya dair gerçek bir niyet ve algının kalitesi ve alınan sesli mesajın yorumlanması ile karakterize edilir. İyi frekanslı dinleme bu sebeple ne kadar iyi dinlediğimizin veya kulağımız duyarlığının bir fonksiyonu değildir, bundan çok duyduğumuzu ne kadar iyi proses ettiğimiz yani işitme keşfimizin kalitesinin bir fonksiyonudur.
“İletişim bozuklukları” deyişinin inkar edilemez bir biçimde genel bir karakteri olsa da ve iletişim ile ilgili zorluklar değişken ve çeşitli nedenlerden kaynaklansa da birçok satıda iletişim problemlerinin bilinen dinleme fonksiyonu bozukluklarından kaynaklandığı da bir gerçektir.
İletişimdeki zorluklar bir dizi çeşitli değişik biçimde olabilir. Örneğin, bunların saldırısına uğradığını hissetmeden çevredeki sesleri algılama yetersizliği olarak kendini gösterebilir: İletişim bozukluğu olan bazı kişiler için bir araba kornasının çalması, kapının çarpması, bir restoranın rahatsız edici ambiyansı ve hatta çalışma arkadaşlarının, ailenin veya arkadaşlarının aşina sesleri bile agresif algılanabilir... Farklı iletişim bozuklukları yaşayan diğerleri ise kendi seslerinin farklı melodik öğeleri – entonasyon, ton değişimi, ritim, yoğunluk v.s. – gibi melodik öğeler üzerinde yetkinlikleri olmadığından kendi seslerini bir iletişim aracı olarak kullanmayı zor hatta imkansız bulurlar Ve bu kişileri sesleri diğer bir başkası tarafından bunu takiben agresif, soğuk veya herhangi bir ifade gücünden yoksun olarak algılanır.

Spesifik olarak sesin alınması ve emisyonu üzerinden çalışan TOMATİS Yöntemi iletişim üzerinden etkili bir biçimde hareket eder.

 1. PSİKOMOTOR BOZUKLUKLAR

Psikomotor güçlükler

Psikomotor güçlükler kültürel olarak veya açık bir eğitim yoluyla öğrenilmiş mimiklerin edinimi, koordinasyonu veya uygulamanı ilgilendirir ancak bunun yerine “ zaman için “doğal “olarak” kazanılırlar (örneğin, yürümek, koşmak, tek ayakla veya parmaklarla ritim tutmak). Bunlar kültürel olarak öğrenilen dispraksi ile bağlantılı jestlerden farklıdır (örneğin çatal bıçakla yemek yemek)
Psikomotor güçlükler bu sebeple evrensel karaktere sahip jestlerin bireysel vücut çerçevesine entegre edilmesiyle alakalıdır. Örneğin bu güçlükleri deneyimleyen çocuklar yüzerken kollarını ve bacaklarını koordine edemeyebilir, bozuk bir şekilde koşabilir, tek ayağını dengelemekte veya merdivenden aşağı inmekte zorlanabilir v.s. Düzgün koordinasyonu etkileyen bozukluklar ayrıca farklı derecelerde olsa da düzenli olarak disleksi ile korelasyon halindedir.

Kulak sadece sesleri yakalayan duyusal bir organ değildir. Vestibül olarak da bilinen iç organ sayesinde motor fonksiyonda önemli bir rol oynar.
Vestibülün rolü denge duygusunu yönetmektir. Vestibül üzerinde doğrudan işlev gösteren TOMATIS Yöntemi, doğrudan kas tonunun ve böylelikle de dikeylik ve ayrıca da yanallık zorlukları üzerinde de çalışır. Dahası beynin birkaç diğer kısımları ile bağlantılı olarak vestibüler sistem koordinasyon ve ritmi kontrol eden mekanizmalar üzerinde önemli rol oynar. Sonuç olarak TOMATİS Metodu etkili bir biçimde Ritim ve koordinasyonla güçlüklerine müdahale edebilir.
Son olarak da serebral korteksle bağlantılı olarak vestibül mekansal yön bulma kapasitesi ve beden şemasının oluşumunda bir hayli rol oynar. Bu sebeple TOMATİS Yönteminin uygulanma alanları ayrıca mekansallaştırma ve beden şemasına ait güçlükleri içerir.

 1. YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

Yaygın Gelişim Bozukluğu

Bunlar erken çocukluk döneminde kendini gösteren güçlükler olup sosyal etkileşim, bilişsellik ve iletişim gelişimindeki aksaklılar ve değişimlerle karakterize edilir.
Kulağı beyne bağlayan nöral devreler “ayna nöronlar” adı verilen ve sosyal bilişselliğin yani, niyetleri ve fikirleri başkasına atfetmenizi ve hatta baka bir kişinin duygusal durumunu anlamanızı sağlayan süreçlerin toplamı olan sosyal bilişselliğin oluşumunda önemli bir rol oynar.

Bu nöral devreler üzerine hareket eden TOMATİS Metodu hem iletişim kapasitesini hem de bununla ilişkili kabiliyetlerimizin kalitesini geliştirme olanağını sunar.
TOMATİS Metodu otizm ve bağlantılı davranış bozuklukları yaşayan insanlara yardım etmekteki etkisini göstermiştir (örn; Asperger sendromu). Bu bozuklukları ortaya koymada insanlara yardımcı olabilmek için sayısız yaklaşım mevcuttur. Bu Metot bu bağlamda tek değildir.

 1. KİŞİSEL GELİŞİM VE SAĞLIK

Kişisel Gelişim ve Sağlık

Bedenin kendini yenilemesinde hareketin önemi biliniyor olsa da beynin sağlığı için aynı şekilde hareketin önemli olduğunun her zaman ayırtına varamıyoruz. Duyusal mesajlar gönderildiğinde beyin uyarılır ve Bunun karşılığında bize enerji verir bizi rahatlatır. Kulak insan vücudunun duyusal mesajlar için en önemli kanalı olduğundan rolünün aynı şekilde ne den bu kadar önemli olduğunun kolaylıkla anlayabiliriz.
Bu uyarım beyin koruyucu bir mekanizmayı tetiklediğinde ki bu duygusal bir şok olarak bilinen tek bir travmatik olayın sonrasın meydana gelebilir- yetersiz kalabilir. Beyin ayrıca dış çevre agresif olarak algılandığında ileriye dönük olarak kendini koruma eğilimindedir. Hayatlarının ritmi aniden bozulmaya uğramış ve yeniden düzenlenmiş olan kişilerde veya sorumluluklarının birdenbire artmasıyla, yolunu kaybetmeyle veya sosyal baskı ile karşı karşıya kalan kişilerde durum bu şekilde olabilir.

İnsan kulağı “kortik şarj” fonksiyonunu mümkün kılar. Beyne ve bedene enerji vermek için uyarılmalıdır. Ses bu sebeple kişisel gelişimimiz için gereklidir. Ses armonik ölçülerde ne kadar zengin olursa o kadar etkili olur. Armonik frekanslardan zengin sesler, serebral aktivitenin bütündeki seviyesini kontrol eden retiküler oluşum olarak bilinen geniş bir nöral ağı besleyecektir. TOMATİS Yönteminin enerji verici aktivitesi, fiziksel-bedensel düzlemde meydana getidiği rahatlatıcı etki ile tamamlanır ki bunun anksiyete ve stresin düzenlenmesi üzerinde olumlu etkileri vardır.

 1. SES VE MÜZİKALİTENİN GELİŞİMİ

Ses ve Müzikalitenin Gelişimi

TOMATİS Yönteminin çığır açan uygulama alanlarından bir tanesi de müzikalitenin ve konuşmanın veya şarkı söyleme sesinin gelişimine ilişkindir. Etki bazında, algı ve eylemi birbirine bağlayan serebral mekanizmalar üzerinde doğrudan hareket eden TOMATİS Yönteminin temel prensibi, ses mesajının alınmasından ve çözümlenmesinden sorumlu mekanizmaların her türlü modifikasyonunun, söz konusu mesajın tekrar üretilmesi, konuşulması, şarkı biçiminde seslendirilmesi veya bir müzik enstrümanı sayesinde iletilmesi üzerinde sonuçları olacağıdır.
Dahası, iyi kalitedeki vokalizasyon dışarıdan gelen sesli bir mesajın sadece iyi ayarlanmış bir tınıda dinlenmesini gerektirmez, bunun yanında ve her şeyin üstünde tınısı iyi ayarlanmış öz dinlemeyi de gerektirir ki öz dinleme kişinin kendi sesini bir ses kaynağı olarak iyi kuvvetlendirilmiş bir şekilde kullanma kapasitesi ve buna bağlı olarak analiz edilmesi ve yoğunluk ve kalite bakımından düzgün bir şekilde kontrol edilmesi anlamına gelir. Bu öz dinleme eylemi yalnızca algılanan ses vibrasyonu kemikten ses iletimi yoluyla doğru bir şekilde düzenlendiğinde meydana gelir. Bu vücudun tamamındaki kemikler, özellikle de kafatası kemikleri yoluyla ses iletim yoludur.

 1. DOĞUM HAZIRLIĞI

Doğum Hazırlığı

Anne adaylarının bebek beklerken, deneyimlediği etkili ve duygusal hallerin tamamını çocuklarına hem negatif hem pozitif olarak geçirdiği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple hamilelik süresi boyunca kurulan bu iletişim süresince geleceğin annesinin rahatlama ve sakinlik adına olabilecek en iyi koşulları deneyimlemesi önemlidir. Dahası annenin sesi fetüs tarafından algılanır ve bir çeşit primordiyal etkili ses malzemesi oluşur ki bu çocuğun fiziksel ve psişik gelişimi için mutlak bir şekilde önemlidir.Bu nedenle annenin sesinin çocuk tarafından hoş bir şekilde algılanması oldukça önemlidir.

 1. YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU

Yabancı Dillerin Entegrasyonu

Gelişimi boyunca çocuk kendi linguistik çevresi ile uyumlu ses elementlerini seçmeyi ve aynı zamanda kendi olağan çevresi içinde algıladığı fonetik yapılardan mevcut olmayan elementleri ise göz ardı etmeyi öğrenmek zorundadır. Çocuk kendi dilinin ses yapılarına göre ayarlayarak linguistik kodlama yapma yetisi kazanacaktır. Ancak, bu kodlama her dile özgü olduğundan yabancı dilin öğrenilmesinde hızlı bir şekilde engelleyici bir işlev görecektir. Bebeklik döneminde içselleştirilen kendi anadilinin ses paternlerine yabancı dilin sesleri uymayacaktır. Bir dil bu sebeple en başta spesifik ritim ve seslerin bir araya geldiği bir çeşit müziktir. Bu ritimler ve sesler diğer bütün edimlerin kurulacağı (örneğin leksik, sentaktik e semantik edimler) temel ses alt katmanını oluşturur.

TOMATİS Yönteminin amacı, yabancı bir dil öğrenmek isteyen herkese bu ritimleri ve sesleri gerçekten düzenleme olanağını kulağın bu yabancı müziğe kendini etkili bir biçimde adapte etmesini sağlamak ve böylelikle de analiz etmesini ve tekrar üretmesini sağlamaktır. Bu, öğrencilerin kendi ana dillerinin olağan ritmik ve sesli alışkanlıklarından sıyırmasını gerektirir. Bu alışkanlıkların yeni bir dil öğrenme üzerinden çoğunlukla olumsuz bir etkisi olmaktadır.

ARAŞTIRMA VE SONUÇLAR

Recherche et résultatsİtibarımızı yapan ve danışanlarımız ile başardığımız pozitif sonuçlara ek olarak, metodumuz da onun etkililiğini bilimsel olarak kanıtladı. Araştırma metodun uygulanmasının alanlarının uzatıldığı gibi büyümeye devam eder. Gerçekten, akustik duyumsal mesaj bireyin gelişiminde anahtar bir rol oynar ve bir sonuç olarak bozuklukların engin bir alanına bağlar. Çalıştığımız bilimsel ortaklar birkaç kamu organını (bakanlıklar araştırma enstitüleri, hastaneler) hem de üniversiteleri, uzmanlaşan kurumları ve kuruluşları içerirler. Onların dahil edilmesi aşağıdaki tablolar içinde ayrıntısız bir genel görünümde sizin için sunulan sonuçların tarafsızlığını ve güvenirliğini sağlar.

 

DENETİMSEL İŞLEME BOZUKLUKLARI

 

Denetimsel işleme çalışması

KILAVUZLAR alt testler
(denetimsel Algısal Yeteneklerin testi)

Ön/Eski
(%)

Ross-Swain (Swain Merkezi) dinleme kavrayışını etkileyebilen Denetimsel İşleme Problemlerine sahip olmuş 41 seçilen danışanın ilk / eski tedavi test etme sonuçlarını inceledi.

µ Tomatis dinleme programının oturumlarından sonra, sonuçlar belleği daha iyi dinlemeye kullanmak ve iletişim kurmak için yeteneğin güçlü bir artışını gösterirler.

N

41

Denetimsel İşleme Kapsamlı

8.4/58.3

Denetimsel Ayırt etme

14.2/68.1

Denetimsel Bellek, dijitler

9.7/46.0

Denetimsel Bellek, saklanan dijitler

19.1/37.4

Denetimsel Bellek, kelimeler

12.2/48.5

Denetimsel Bellek, cümleler

16.4/53.4

Denetimsel İşleme

23.2/56.6

Emirleri Takip etme

31.3 / 66.5

 

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR

 

Du Plessis Çalışması

İlk/ Son Anksiyite Öncesi / Sonrası Skorlar

Du Plessis (Potchefstroom Üniveristesi, Güney Afrika) kontrol grubuna atanan 10 ve psikoterapi programı alan 9, Tomatis dinleme programı alan 10 anksiyete üniversite öğrencisini çalıştı
Sonuçlar psikoterapi grubu için karıştırılırken ve kontrol grubu içinde anksiyitede hiçbir değişiklik bulunmazken Tomatis grubu anksiyite içinde belirgin azalmalar gösterdi.


Başka bir Du Plessis' çalışması Tomatis grubunun 14,3 ay sonra onun anksiyitesinin azalan seviyesini korumuş olduğunu ve kendi-gerçekleşmesinin seviyesinin belirgin şekilde artmış olduğunu gösterdi. Kontrol grubu içinde hiçbir değişiklik keşfedilmedi

 

Tomatis

Psikoterapi

Kontrol

N (sayı)

10

9

10

CAS (Çocukların Anksiyite Ölçüsü)

9.6/7.6

11.0/11.3

8.4/7.7

STAIC Ayıt edici nitelik

42.8/32.9

41.2/37.1

37.2/37.6

STAIC Durumu (Çocuklar için Durum-Ayırt edici Nitelik Envanteri)

32.8/27.6

30.7/28.1

31.3/30.0


 

Spaggiari raporu

 

N

Başarı %

DrSpaggiara, psikiyatrist, psikolojik bozuklukları olan 409 kişi üzerinde Tomatis dinleme programının etkisini değerlendirdi. Başarı oranının öğrenme zorluklarını tedavi etmede başarının seviyesine yaklaştığı yerde, Anksiyite Bozukluklarını tedavi etmede en yüksek başarı oranı skoru yapıldı (%78).

Panik ile Anksiyiteler

45

72

Psikosomatik Anksiyiteler

71

73

Bipolar/ Manik/ Depresyonlar/ Siklotomya

97

58


 

D'Orthy Çalışması

Önce/ Sonra (kontrol grubu)

Önce / Sonra (Tomatis grubu)

D'Orthy (Foch Hastanesi, Paris yakınında), Tomatis dinleme programının kısaltılan bir versiyonunu alan 53 hamile kadının ve sadece geleneksel hazırlık tekniğini alan 683 beklenen kadının bir kontrol grubu içinde anksiyiteyi karşılaştırdı.
Sonuçlar Tomatis anne arasında ki anksiyite içinde bir azalış gösterdiler, oysa kontrol grubu içinde anksiyite hafifçe artar.

N

683

53

Hamilton testi (anksiyiteyi ölçen öz yönetim testi)

4.4/4.7

5.7/4.0

 

ÖĞRENME BOZUKLUKLARI VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

Gilmor Meta-Analizi

Alan

N

Ortalama ilerleme (%)

Gilmor’un meta-analizi öğrenme ve iletişim zorlukları olan 225 çocuğun bir çalışmasına dayanır.
Bu analiz TOMATIS dinleme oturumlarının aşağıdaki alanlar içinde belirgin bir etkiye sahip olduklarını gösterir: dil, bilişsel ve psikomotor gelişim, sosyal ve kişisel davranış.

Linguistikler

225

41

Psikomotor

153

32

Kişisel ve sosyal davranış

225

31

Bilişsel

152

30

Duyma

77

4
 

Etude Wilson (Hôpital universitaire de Kuzey Sahili - Université de Cornell, New-York)

Test

TOMATIS / Kontrol
(% Değişim)

Wilson bir dil bozukluğundan zarar gören 26 çocuğu çalıştı. On sekiz (18) çocuk TOMATIS dinleme oturumları aldılar ve 8 tane kontrol grubuna atandı.

Sonuçlar aşağıdaki alanlar içinde TOMATIS grubu için ilerlemeyi gösterirler: iletişim, sesi yeniden üretmek için yeteneğin ve duymanın açıklığı.

N

18/8

WIG İletişim Skoru (çalışma için tasarlanan test)

 

Ebeveyn değerlendirmesi

22/12

Öğretmen değerlendirmesi

34/27

Dil Nüfuz Alanı (belirtilmeyen test)

 

Ses yeniden üretimi

86/-9,s

İşitmenin açıklığı

38/3


 

 


 

Çalışma 1 ve 2 Tuğla Duvar Ev Enstitüsü
(East Sussex, İngiltere)

Test

TOMATIS / Kontrol
(% Değişiklik)

Tuğla duvar 4/5 yıllık okuma içinde bir gecikmeden zarar gören 47 disleksik çocuğu çalıştı. Bu çocukların yirmi-dördü (24) TOMATIS dinleme oturumlarına girdi. Kalan 23 çocuk kontrol grubuna atandı.

Sonuçlar okuma yeteneği ve ifadesi içinde, TOMATIS grubunun lehinde belirgin bir farklılık gösterirler.

N

Teste bağlı olarak 12 / 12 ya da 24 /24

Alıcı Sözlük (BPVS)

19 / 4,s

WRAT Okuma (ham skorlar)
- Konferans

51,s / 19, s

WRAT Harf harf söyleme (Ham skorlar)
- ifade

53 / 20,s

Sözel Akıcılık (Ham skorlar)

52 / 39,s

Neal Okuma (doğruluk)

21 / 11

Neale Okuma (kavrama)

19 / 7 

Nordiska TOMATIS Merkezi’nin Çalışması (İsveç)

Nüfuz alanı

Önce / Sonra
(% Değişiklik)

İsveç TOMATIS Merkezi 56 kişi üzerinde TOTAMIS dinleme oturumlarının etkisini değerlendirdi.

Hem dikkat ve enerjinin durumlarında hem de motor performans ve adapte olabilirlik üzerinde belirgin ilerleme kaydedildi.

N = 56

 

Dikkat

20

Motor yeteneği

12

İfade

10

Enerji

11

Davranış ve adapte olabilirlik

12

FAQ

Burada Tomatis Metodu hakkında en çok sorulan sorular bulunmaktadır.

Tomatis Yönteminin en bariz sonuçları neden hep çocuklarda görülmektedir?

En açık sonuçlar sıklıkla aşağıdaki unsurların gelişimi sıklıkla fark eden ebeveynler tarafından Tomatis danışmanına bildirilir. 

 • ses kalitesi (konuşma ve söyleme)
 • konsantrasyon
 • okuduğunu anlama
 • iletişim yetisi
 • okuma becerisi
 • sözlü ve yazılı ifade
 • motor beceriler
 • hız
 • dakiklik
 • daha iyi bir ritim duygusu
 • öz güven
 • genel davranış (sakin, açık, v.s...)